Har du et projekt vi kan hjælpe dig med?

Få en uforpligtende samtale

Historien om Agrifarm

Vi bygger Intellifarm stalde og Agri AirClean luftrensere med den nyeste teknologi, der bidrager til fremtidssikring af din virksomhed.

2018

Marts 2018, startede Intellifarm projekt ​​nummer fire til slagtesvinestald med 6000 stipladser ved Lars Jensen, DK

2017

Normineret til Erhvervsregion Aarhus Iværksætterpris 2017

2016

November 2016, startede Intellifarm projekt ​​nummer tre til slagtesvinestald med 4930 stipladser ved Peder Rasmussen, DK

September 2016 startede Intellifarm projekt ​​nummer to til slagtesvinestald med 5400 stipladser ved Knud Kjær Knudsen, DK

2015

Juni 2015, Indvidelse af Kim Kjær Knudsen’s nye slagtesvinestald

2014

Oktober 2014 startede byggeri af den første Intellifarm slagtesvinestald med 5140 stipladser hos Kim Kjær Knudsen

2013

1. oktober overtager AgriFarm alle rettigheder fra MT Højgaards Agri division.
AgriFarm flytter ind i Agro Business Park.
Første stald med koniske kanaler til søer og smågrise påbegyndes

2012

Vinder af EU Miljøpris 2011 og 2012, for vores lufttæppe teknologi.
Vinder af Agromek prisen 2012 i kategorien “Svin”.
3 stjerner EU nyhed Agromek, slagtesvins koncept med hybridventilation.
Fjerde patentansøgning indleveres, SmartVent © mv der dækker hybridventilation til animalsk produktion.
Den første kostald tages i drift.

2011

Første kostalds koncept solgt til Brdr. Spangsberg i Skjern.
SmartFarm® styring bliver installeret i den første stald med søer og smågrise.
Udvikling af kombineret ammoniak og lugtfilter til åbne stalde påbegyndes.

2010

Lufttæppe teknologien testes i eksisterende Kostald ved Hobro.
Testresultater for lufttæppe teknologi – Proof of Concept.
Strategiplanen 2010 til 2015 godkendes.
Udvikling af styrings principper til søer og piglet færdiggøres.
Den tredje patent ansøgning indsendt, den intelligent gylleprop ©.

2009

Vinder af Agromek award 2009 i kategorien “Kvæg”.
3 star EU news Agromek, lufttæppe technology © for åbne kvæg stalde.
3 stjernet EU nyhed Agromek, SmartFarm®.
Den anden patent ansøgning er indsendt, Lufttæppe teknologi © til husdyr produktion. 
Testanlæg til søer og smågrise production bliver opbygget i Kibæk.

2008

Vi påbegynder udviklingen af ​​konceptstaldene med udgangspunkt i industriproduktion og logistik.
Overlæggeren hæves højt fra starten, driftsøkonomi, dyrevelfærd, energiforbrug og miljøbelastning.
Vi deltager i Agromek for første gang.
Vi indsender den første patentansøgning på de koniske kanaler © etc. til husdyr produktion.

2007

Ideen fødes – vurderingen er at der bliver færre landbrug men med væsentlig flere dyr og dermed større bygninger anlæg.
Klar målsætning – vi vil ikke lave det som allerede er på markedet. 
Vi bliver prækvalificeret til 4 stk. byggerier ud af alt 6 stk. byggerier i RealDania konkurrence om fremtidens landbrugsbyggeri.
Vi får 1 førsteplads, 2 andenpladser og 1 tredjeplads i RealDania konkurrencen om fremtidens landbrugsbyggeri.
Førstepladsen blev desværre aldrig realiseret pga. den finansielle situation.