Visning slaktgrisstall

På Karlsborgs gård den 2 juni 2022 kl. 10.00 – 15.00
Karlsborg 120, 388 92 Ljungbyholm

Delta och bli inspirerad

Besök den nybyggda stallanläggningen på Karlsborg gård och prata med alla leverantörer för projektet.

Familjen Nilsson slår upp dörrarna till sin nybyggda slaktgrisstall. En produktionssäker stallsystem med hög djurvälfärd, optimalt stallklimat och mindre miljö/klimatpåverkan.

Kom och låt dig inspireras till ditt nästa stallprojekt.
KLS Ugglarps serverar korv.

(Det finns grisar på gården, men ingen tillgång till avdelinger med grisar).

 • Produktionssäkert stallsystem
 • Hög djurvälfärd och unik arbetsmiljö
 • Lösgående grisar i storbox med sorteringsvåg
 • Fasutfodringssystem
 • Egen foderproduktion
 • Ammoniakrening
Läs mer om projektet
 • Pigsort vågesystem
 • Storbox inrening
 • Grisetrafik
 • Inrening
 • Törfoder – fasutfodringssystem
 • Blötlegning
 • Foderproduktion med precicion
 • Stall design
 • Hybrid ventilation
 • Høgtrykskülning
 • Luftrening
 • Automatisk utgödsling

Alla leverantörer