Har du något projekt vi kan hjälpa dig med?

Ha ett oförpliktande samtal

Karlsborgs gård stall koncept

Vi bygger Agrifarm Concept-stall och Agri AirClean luftrenare med den senaste tekniken som bidrar till att framtidssäkra ditt företag.

Karlsborgs gård

Familjen Nilsson driver gården Karlsborg söder om Kalmar. Gården har under de senaste tre åren drivits som en växtodlings- och skogsgård, innan det har det funnits en mindre grisproduktion. Stallbygget är en del av ett generationsskifte.

Stalldesign  – stall koncept

Med bygget av den nya Agrifarm Koncept stall från Agrifarm A/S får familjen ett toppmodernt stallsystem där bättre djurskydd och arbetsmiljö står i fokus.  Viljan att minska miljöpåverkan är anledningen till att familjen kompletterade stallsystemet med luftreningsanläggningen  Agri AirClean.
Stallet är ca 6 500 m2, ca 55 x 114 m. Dessutom finns en serviceavdelning med personallokaler och konferensrum.

18 000 frigående grisar

Stall projektet har 4 900 platser, med en årlig produktion på cirka 18 000 slaktgrisar.
Grisarna går fritt i stora box med 350 grisar per avdelning i det 14 avdelningar stora stallet.  Vågsystemet Pig Sort från Domino A/S säkerställer full kontroll över grisarna så att de utfodras optimalt och att sortering för slakt sker med rätt vikt. Systemet är arbetsbesparande.

Inventarier och foder/foderproduktion

Det utfodras med torrfoder.  Med fasutfodringssystem från Weda har familjen Nilsson de bästa möjligheterna att utfodra optimalt i förhållande till grisarnas vikt och behov.  Weda erbjuder också inventarier och dusch/blötläggning.
Allt foder produceras på Karlsborg, all utrustning  för foderproduktion  tillhandahålls av Neuero.


Råhus

Betongarbete, stålkonstruktion och takarbete utföres av MG-bygg.  Markarbeten har utförts av Dan Gustavsson AB. Familjen Nilsson har själv monterat gödselrör och alla spaltelement i stallet

El- och VVS

I ett modern stall är el- och VVS-entreprenad omfattande och för att utföra elarbetet har byggherren valt Möre El. Stallet har två värmesystem – golvvärme och rumsvärme.  Det är utrustad med gödselskylning, som via en värmepump förser stallet med nödvändig värme.  VVS arbete utförs av Kalmar VVS & El montage AB.

Ventilation och luftrening

Stallet ventileras med hybridventilation från Agrifarm A/S.  Hybridventilation kombinerar naturlig ventilation och golvsugning samt högtryckskylning.  Ventilationslösningen minskar energiförbrukningen avsevärt och samtidigt uppnås ett unikt stabilt klimat med mindre ammoniak, lukt och damm till gagn för djurens välbefinnande och arbetsmiljön.  Golvutsuget samlar den största delen av den fria ammoniaken när den avdunstar från gödselytan. Det uppsamlade emission matas genom kanaler under golvet till Agri AirClean luftreningsanläggning, som rengör ammoniaken med hög effektivitet.

Gödselsystemet är klimatvänligt

Gödselsystemet i stallet, AgriManure, släpper ut gödsel automatiskt.  När förtanken är tom aktiveras gödselutmatningen och de enskilda sektionerna köar upp och i sin tur släpps automatiskt till förtanken.  Detta sparar tid och undviker tunga lyft av gödselproppar.
AgriManure minimerar avsevärt utsläppen av den farliga växthusgasen metan. Det gör det Agrifarm concept till ett klimatvänligt stallsystem.

Spannmålslagring och transportanläggningar

Tre nya spannmålssilor för lagring och torkning av spannmål samt transport av denna till stallet har levererats av Mundus Maskin AB.

Projektgalleri

Dela projektet