AgriFarm Construction A/S søger studerende til medhjælp i forbindelse med byggestyring på vores byggepladser. Vi udfører opgaverne i totalentrepriser eller storentreprise, bl.a. Agrifarm Koncept stalden til slagtesvin samt levering og montering af Agri AirClean renser.

Hvilke krav stiller vi:

Vi søger professionsbachelor der har kompetencer inden for byggeri, byggestyring, fremstilling af tegnings- og dokumentations materiale til vores byggesager.

Praktikophold:

Du bliver en del af teamet i AgriFarm, hvor alle får mulighed for at bidrage til løsninger af de konkrete opgaver der er i virksomheden. Vi har meget korte kommunikationsveje hvor alle bliver hørt.

Hvad får du ud af samarbejdet:

  • Praktisk erfaring inden for en konkret opgave med byggestyring og dokumentationsmateriale til byggesagen.
  • Gøre brug af de tilegnede kundskaber til et konkret projekt – planlægning / styring.
  • Være en del af et attraktivt kontormiljø.
  • Fleksibilitet – projektet kan tilpasses dine ønsker både hvad angår indhold, omfang og tid.

Om virksomheden:

AgriFarm er etableret den 1. oktober 2013 af Hans Jørgen Pedersen og Erling Friis Pedersen.

I AgriFarm videreføres alle landbrugsaktiviteterne der startede i MT Højgaard tilbage i 2007, herunder koncepter for svinestalde og luftrensning samt tilhørende præmierede og patenterede miljøteknologier.

Vi har gennem årene udviklet unikke staldkoncepter og ikke mindst en række innovative miljøteknologier, der har høstet flere anerkendende priser, så som Agromek priser i hhv. 2009 og 2012 og EU´s miljøpris i 2012.

Vi har adresse i Agro Business Park, Niels Pedersens Alle 2, DK-8830 Tjele.

Vi har valgt at etablere AgriFarm i Agro Business Park for at være tæt på det måske allerbedste forskningsmiljø på landbrugsområdet, hvor der er skarp Focus på iværksætteri og innovation inden for jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi.

Læs mere om virksomheden her.

Kontakt:
Hvis du er interesseret, så send dit CV samt et par linjer om, hvorfor du synes det lyder interessant til Hans Jørgen Pedersen hjp@agrifarm.dk kan også kontaktes på telefon 3034 7168.