I denne kategori præsenteres tidligere indlæg vedrørende Agrifarms staldkoncept til slagtesvin.

Agrifarms staldkoncept til slagtesvin skaber et bedre staldmiljø, bedre dyrevelfærd og mindsker dit energiforbrug betragteligt.

Agrifarm har fokus på innovative koncepter, der gaver både producenten og dyrene, med fokus på bl.a. energibesparelse, reduktion af staldens miljøbelastning og god totaløkonomi. Staldkonceptet er udviklet til storproduktion, hvorfor den også har en bredde på 30 – 60 meter i grisestaldene og op til 75 meter i kvægstalde.

Agrifarms staldkoncept til slagtesvin er udstyret med et nytænkende ventilationsprincip: hybridventilation. Denne ventilationsteknologi kombinerer den naturlige ventilation med et gulvudsug, som i sidste ende gør, at man får en lavenergistald. Det er kun den mekaniske ventilation i gulvudsuget, der er energiforbrugende.

Se de enkelte referencer omkring Agrifarms staldkoncept til slagtesvin i indlæggene nedenfor.

Referencer – Staldkoncept til slagtesvin fra Agrifarm