Agrifarms staldkoncept til malkekvæg er udviklet med fokus på høj produktivitet, høj dyrevelfærd, mindre miljøbelastning og god logistik.

Unikt staldkoncept til malkekvæg

Malkekvægstalden er bredere end normalt – 74 meter med 12 rækker sengebåse. Det giver en rigtig god logistik, også ved fremtidige udvidelser, og betyder at dit byggefelt typisk bliver mindre. Spalter har været et naturligt valg, for at sikre de bedste vilkår for køerne, som f.eks. god skridsikkerhed, normalt klovslid og færre klovlidelser. Bygningen er velisoleret i tag og facade, til gavn for dyrene både sommer og vinter.

Stalden er naturligt ventileret som kvægstalde er det generelt, men vi har valgt at anvende lysventiler, regulerbare vinduesåbninger, for at kunne ventilere mere præcist og samtidig har vi indbygget et gulvudsug under sengebåsene. Resultatet er et ventilationsprincip som vi kalder hybrid ventilation. Gulvudsuget hedder Agrifarm luftrensesystem. Begge principper er patenterede af Agrifarm.