Klimasmart gyllehåndtering

2 Klimasmarte gyllesystemer med samme formål - at reducere klimabelastningen og gøre din hverdag nemmere. Kan anvendes i alle typer stalde.

Hyppig udslusning af gylle fra grisestalden reducerer klimabelastningen og giver dig som griseproducent åbenlyse fordele i dagligdagen. 
Hvor meget reducere vores gyllesystemer udledningen af skadelige gasser fra grisestalden, se med herunder:

AgriManure

Udslusning én gang ugentligt

0-emmison Koncept

Udslusning én gang dagligt

AgriManure

46% Metan

20% lugt

0-Emission Koncept

75% Metan

75% ammoniak

70% lugt

Nemmere hverdag og bedre arbejdsmiljø for dig og dine medarbejdere.

AgriManure og 0-Emission har mange fordele for dig:

Reduceret tidsforbrug

Al den tid, du sparer på gylleudslusning, kan du bruge på vigtigere opgaver i dit landbrug!

Forbedret arbejdsmiljø

Du og dine medarbejdere undgår de tunge løft ved manuel gylleudslusning.

Mindre lugt

Når gyllen sluses ud med hyppige mellemrum, lugter der også mindre.

Ingen forkert isatte gyllepropper

Du undgår problemet med gyllepropper, der er sat forkert i.

Online overvågning og styring

Hele processen er automatisk, så du kan blot holde overblikket via din online overvågning. Du bliver adviseret med det samme, hvis systemet kræver at blive tilset.

Automatisk Log

Hver gylleudslusning registreres i systemet, så du nemt kan give dokumentation videre til de relevante myndigheder.

Reducering af gasser

Hyppig gylleudslusning formindsker også mængden af gasserne ammoniak (NH3) og svovlbrinte (H2S).

Opnå en bedre råvare til biogas

Leverer du gyllen til biogas, får du med AgriManure og 0-Emission Konceptet en bedre biogasråvare, der indeholder langt mere metan som giver en meget bedre værdi for biogasanlæggene.

AgriManure og 0-Emission - de unikke koncepter til den moderne stald

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om gylleudslusning med AgriManure eller 0-Emission Konceptet, så er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Du kan også læse videre om de forskellige elementer i vores løsning til gyllehåndtering herunder.

Hvordan fungerer udslusningen – AgriManure

Udslusningen af gylle foregår på den måde, at der i fortanken installeres en niveaumåler. Når denne er tom, sendes signal til AgriManure, som så aktiverer gylleudslusningen. Alle staldens sektioner står i kø og bliver efter tur udsluset til fortanken.

Se video her.

Hvordan fungere udslusning – 0 emission koncept

Anlægget kombinerer 2 kendte teknologier – ét linespil og ét vakumpumpeanlæg. Linespillet aflevere dagligt gyllen i en tragt, hvorefter vakuumpumpen suger gyllen ud af trakten til en lille tank for enden af stalden. Når denne tank er fyldt pumpes gyllen videre til fortanken. Alt foregår fuldautomatisk og uden manuelt arbejde.

Med vakuumpumpen behøvcer vi ikke tværkanaler på tværs af sektioner. Det reducere smitterisiko og forbedrer ventilationen af de enkelte sektioner. Vakuumpumpen  kan håndtere mange linespil anlæg og suge over lange afstande.

Overblik og dokumentation – AgriManure og 0-Emission

Vi har bygget AgriManure enkelt og solidt op, så det passer til et standard gyllesystem. Selve systemet består af et gyllespjæld med en indbygget aktivator. Aktivatoren er BUS-styret. Det betyder, at hvis spadeventilen enten ikke åbner eller lukker korrekt, så får du en fejlmeddelelse med det samme.

Den automatiske udslusning med AgriManure og 0-Emission kan overvåges og styres online. Herfra kan du trække dokumentation for at udslusningen er foretaget.

Leverer en bedre gylle til biogas

Biogasanlæggene er interesserede i at få frisk gylle. Frisk gylle indeholder nemlig op til 80 procent mere metan end gammel gylle, og derfor bør gyllen udsluses én gang hver uge. Du kan indstille AgriManure og 0-Emission Konceptet til at sluse gyllen ud på den dag, hvor gyllen afhentes.

Bedre arbejdsmiljø

Med AgriManure og 0-Emission Konceptet undgår du det manuelle arbejde med udslusning og de tunge løft af gyllepropper. Dermed sparer du tid og opnår et bedre arbejdsmiljø for dig selv og dine medarbejdere. Så kan tiden og de sparede kræfter bruges på andre opgaver!

Spar tid med automatisk gyllehåndtering

Det er tungt arbejde at udsluse gylle manuelt, og det er også et sted, hvor du nemt kan spare tid. Vi tilbyder løsningen AgriManure med automatisk gylleudslusning, der skaber et bedre arbejdsmiljø for dig og dine medarbejdere. Samtidigt er det en god forretning, da I frigiver tid til andre og vigtigere opgaver.

Se her et eksempel fra en stald med cirka 5.000 stipladser, hvor der typisk vil være cirka 80 udslusningspunkter.

Gevinst med AgriManure

Klimagevinst med hyppig udslusning

Metan er en potent drivhusgas, der er 25 gange kraftigere end CO2 og derfor er det et vigtigt klimatiltag at reducere metan emissionen. Hyppig udslusning af gylle fra grisestalde vil medvirke til reduceret metan emission i gyllen, og medføre en øget metanproduktion hos de biogasanlæg, som efterfølgende behandler gyllen.

Vores 2 løsninger til gylleudslusning er særligt velegnet til landbrug, hvor der som miljøtiltag er valgt hyppig udslusning af gyllen.

I kombination med gyllehåndteringen Agrifarm 0-Emissions Koncept, hvor vi kombinerer flere elementer for at sænke emissioner af lugt og ammoniak fra stalden,  giver det dig en gylle med et væsentligt højere gaspotentiale og muligheden for at tildele mere halm til grisene.

Styr din stald med Smartfarm appen

Med Smartfarm styrer, regulerer og overvåger du staldens ventilation, lys, varme og køling. Du kan kontrollere det hele fra din smartphone, computer eller tablet.

Er der fejlmeldinger, modtager du dem på SMS eller mail, alt efter hvad du har indstillet den til. Styring af luftrensning er integreret i Smartfarm.

Smartfarm giver dig overblikket lige meget, hvor du er. Det frigiver tid til andre vigtige opgaver!

Download:

AgriManure og
0-Emission Koncept

Udfyld formularen og modtag en kopi af PDF’en i din indbakke

Agrifarm_manure-0-emmission_folder_mockup

Bliv kontaktet

Udfyld formularen og bliv kontaktet vedr. din forespørgsel.

Skal vi ringe dig op?

Er du miljøkonsulent eller rådgiver? Ønsker du et opkald fra en af vores konsulenter? Udfyld formularen, så ringer vi dig op indenfor 48 timer.

Dit download
er på vej!

Tak for din interesse! Om lidt vil du modtage en mail med link til dit download. Der kan gå op til 10 min.