Agrifarm har udviklet et staldkoncept, der gavner miljøet, dyrene og økonomien

Download PDF
Læs om konceptet

Med Agrifarm´s staldkoncept får du bedre miljø, øger dyrevelfærden og mindsker energiforbruget.
Agrifarm´s staldkoncept har fokus på energibesparelse, reduktion af staldens miljøbelastning og god totaløkonomi. Staldtypen er bygget til storproduktion, hvorfor den også har en bredde på 30 – 60 meter i grisestaldene og op til 75 meter i kvægstalde. Det giver en mere kvadratisk og kompakt bygning, et mindre byggefelt og en staldindretning med et godt overblik over dyrene.

Agrifarm´s staldkoncept er udstyret med et nytænkende ventilationsprincip, hybridventilation, hvor teknologien kombinerer den naturlige ventilation med et gulvudsug, som i sidste ende gør, at man får en lavenergistald. Det er kun den mekaniske ventilation i gulvudsuget, der er energiforbrugende.

Agrifarms staldkoncept er udstyret med nytænkende ventilationssystemer.

5 pejlemærker i udviklingen Agrifarm´s staldkoncept

 1. Produktionssikkerhed for landmanden.
  Vi vælger sikre og velafprøvede løsninger kombineret med nytænkning der bringer husdyrproduktionen op på et højere niveau, produktionsmæssigt såvel som resultatmæssigt.
 1. Energibesparelse.
  Vi ønsker at bidrage til at landbruget opnår en grønnere profil og samtidig sikrer landmanden en bedre bundlinje.
 1. Reduktion af miljøbelastningen.
  Agrifarm´s staldkoncept opsamler størsteparten af ammoniak og lugtemissionen. Dermed reducerer landmanden effektivt belastningen af nærmiljøet, og samtidig opnår han muligheden for at etablere en større husdyrproduktion uden at øge forureningen og uden nabo gener.
 1. Effektiv logistik.
  Ved at bygge bredere og mere kvadratiske bygninger forbedrer vi den daglige trafik i staldarbejdet, og samtidig opnår du typisk et mindre byggefelt, dvs. at det totale byggeri fylder mindre.
 1. Dyrevelfærd.
  Gode velafprøvede løsninger kombineret med nytænkning indenfor ventilation og klima bidrager til øget dyrevelfærd.

Dokumentation med CFD

Under udviklingen af staldkonceptet har vi ved hjælp af CFD modellering dokumenteret hvordan staldklima, ventilation og luftkvalitet ville være i Agrifarm´s staldkoncept. Nu, efter at vi har bygget flere stalde og de har været i drift et stykke tid kan vi konstatere, at stalden lever fuldt ud op til vores forventninger, og ejerne er særdeles tilfredse med resultatet. CFD er en avanceret computer model som vi har haft stort gavn af ved udviklingen af denne stald.

Dokumentation af staldklima ved hjælp af CFD modellering

Med Agrifarm´s staldkoncept kan du øge antallet af producerede grise, og samtidig reducere staldens miljøbelastning, og opnå stor energibesparelse. Det forbedrer din bundlinje markant.

Når du bygger ny stald til slagtegrise er der en væsentlig økonomisk fordel for dig at bygge en stor stald med mange stipladser. Agrifarm´s staldkoncept er udviklet til storproduktion med fokus på energibesparelse, mindre miljøbelastning, optimal logistik og dyrevelfærd.

Øg antallet af producerede svin imens du reducerer miljøbelastningen

Slagtegrisestald med praktiske fordele
Agrifarm´s staldkoncept bygges op til 60 m brede og derfor bredere end traditionelle stalde. Det giver typisk en mere kvadratisk og kompakt bygning, et mindre byggefelt, og en staldindretning med et godt overblik over grisene.

Hybridventilation = mindre energiforbrug og bedre staldklima
Slagtegrisestalden er udstyret med hybrid ventilation. Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med et gulvudsug, og reducerer energiforbruget til ventilation markant.

Masser af frisk luft i stalden
Stalden er indrettet med loft til kip og har derfor en stor luftvolumen med mange m3 luft til rådighed for grisene. Det store luftvolumen medvirker til det gode staldklima både sommer og vinter, uden træk på grisene.

Staldkoncept

Du sparer 8 ud af 10 ventilatorer væk.

Produktionssikkerhed – velkendt staldindretning
Agrifarm´s staldkoncept er en produktionssikker stald og en attraktiv løsning til storproduktion af slagtegrise til en konkurrencedygtig pris. Stiindretningen er traditionel, eksempelvis 2,40 * 5,10 med veldefinerede hvile-, gøde- og aktivitets- arealer, og indrettet så der kan tildeles rode- og beskæftigelses materiale. Staldindretningen giver dig et godt overblik over grisene.

Justerbare overdækninger – smågrise trivsel
Alle stier er forsynet med justerbare overdækninger for at give optimale klimaforhold for smågrisene ved indsætning. Overdækningerne gør det muligt at operere med en lidt lavere stald temperatur til gavn for dyrenes trivsel og sundhed.

Varme i din slagtegrisestald
Varmeslanger i det faste gulv giver grundvarmen i slagtegrisestalden, og ripperør ved facadevinduerne giver rumvarme og sikrer luftindtag uden træk på grisene. Slagtegrise kvitterer for varme, bl.a. fordi varme sænker fugtigheden i stalden.

Mindre støv, lugt og ammoniak
Gulvudsuget fjerner effektivt støv, lugt og ammoniak fra staldrummet, og skaber et effektivt luftskifte i stierne, hvilket især er vigtig på varme sommerdage for at give grisene et køligt og behageligt klima, uden svineri i stien.

Grisestald

Gulvudsug er godt for arbejds- og staldmiljø
Gulvudsuget bevirker at ammoniak og lugt koncentrationen i staldrummet er meget lav. Det giver en renere staldluft, med mindre støv, og bedre arbejdsforhold for dem der arbejder i stalden, og en bedre dyrevelfærd for dyrene. Gode forhold for dyrene, øger dine produktionsresultater.

Gulvudsug understøtter din miljøgodkendelse
I gennemsnit over året opsamles 74% ammoniak- og 64% lugt emissioner. Tilkobles gulvudsuget luftrensning, betyder det at du typisk kan opnå en miljøgodkendelse til en større produktion, fordi du belaster nærmiljøet mindre.

Hyppig gylleudslusning
Gylleudslusning foretages automatisk. Det betyder mindre lugtbelastning fra stalden og giver dig en nemmere hverdag, fordi du undgår tunge og tidskrævende løft af gyllepropper

Smartfarm – ventilation, klima og luftrensning i én enhed
Smartfarm styrer, regulerer og overvåger staldens ventilation, varme og køling på central PC og kan overvåges på smartphone eller tablet. Fejlmeldinger modtages på SMS og/eller mail. Styring af luftrensning er integreret i Smartfarm.

Del Koncepterne

Agrifarm concept grise

Se vores andre koncepter

SPØRGSMÅL

  FORNAVN *
  EFTERNAVN *
  EMAIL ADRESSE *
  TELEFONNUMMER

  EMNE

  HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

  Foreninger & Netværk