Agrifarm´s staldkoncept til malkekvæg

Download PDF
Læs om konceptet

Med Agrifarm’s staldkoncept til malkekvæg, er du godt forberedt til fremtidens udfordringer. Konceptstalden er udviklet med fokus på høj produktivitet, høj dyrevelfærd, mindre miljøbelastning og god logistik.

Kvægstald

Staldsystem med bedre indeklima – året rundt

Stalden er bredere end normalt – 74 meter med 12 rækker sengebåse. Det giver en rigtig god logistik, også ved fremtidige udvidelser, og betyder at dit byggefelt typisk bliver mindre. Spalter har været et naturligt valg, for at sikre gode vilkår for køerne, så som god skridsikkerhed, normalt klovslid og færre klovlidelser. Stalden er forberedt til sand i sengebåsene for at sikre en høj sundhedsstatus i din besætning.
Bygningen er velisoleret i tag og facade, til gavn for dyrene både sommer og vinter. Om sommeren ved at isoleringen ”holder” varmen ude og om vinteren ved at dyrenes egen varme- produktion ”holder” varmen inde i stalden.

Kvægstald

Nyt ventilationsprincip

Stalden er naturligt ventileret som kvægstalde er det generelt, men vi har valgt at anvende lysventiler (regulerbare vindues åbninger) for kunne ventilere mere præcist og samtidig har vi indbygget et gulvudsug under sengebåsene. Resultatet er et ventilationsprincip som vi kalder hybrid ventilation. Gulvudsuget hedder Agrifarm luftrensesystem. Begge principper er patenterede af Agrifarm.

Opsamling_af_ammoniak

Opsamling af ammoniak og lugtstoffer i gyllekanalen

Systemet er unikt for en åben stald fordi det er muligt at opfange størsteparten af ammoniak- og lugtemissionerne direkte ved kilden, under spaltegulvet. Stalden lever selvfølgelig op til de skærpede lovkrav i lov om hold af malkekvæg.

Unik miljøløsning – bedre bundlinje

Luftrensesystemet er den bedste teknik på markedet til opsamling af ammoniak og lugtemissioner fra kvægstalde. Firmaet AgroTech har i 2010 gennemført et ”proof of concept” af systemet for at dokumentere luftrensesystemets høje effektivitet. Testen viser, at systemet generelt over året opfanger 75% ammoniak, men med et potentiale på helt op til 90%. Hele rapporten kan læses her.

Ved at fjerne op til 90% af ammoniakdampene og over halvdelen af lugtemissionerne fra stalden og omgivelserne, reduceres besætningens miljøbelastning betydeligt. Når vi fjerner store mængder ammoniak og lugt giver vi dig mulighed for at øge antallet af dyr på din ejendom. På denne måde har du en unik mulighed for at indrette og optimere den daglige drift mere effektivt og passe flere dyr med færre ansatte. Stalden kan udstyres med luftrensning hvis du ønsker det eller din miljøgodkendelse kræver det.

Bedre staldklima giver en bedre bundlinje

Mindre belastning med ammoniak i staldrummet betyder at yver- og klovsundheden forbedres mærkbart. Dine køer vil forventeligt kvittere for den bedre yver- og klovsundhed med højere ydelse og en mindre dyrlæge regning.

Smartfarm – styring af lys, ventilation, klima og luftrensning i én enhed

Smartfarm styresystem favner den overordnede styring, regulering og overvågning (SRO) af hele stalden. Ventilationen reguleres ved hjælp af temperatur-, fugt- og CO2 følere samt en vejrstation med måling af vind retning og –hastighed. Derved sikres gode forhold for dyrene året rundt. Gulvudsuget reguleres endvidere efter hvor meget emission der ønskes opfanget og luftrenseren styres i forhold til den opsamlede mængde emission. Lysstyring er vigtig i forhold til at reducere energiforbruget til belysning intelligent, og samtidig sikre gode lysforhold generelt for køerne.

Del Koncepterne

Agrifarm_kostald_til_mælkeproduktion

Agrifarm Koncept Kvægstald

Se vores andre koncepter

SPØRGSMÅL

  FORNAVN *
  EFTERNAVN *
  EMAIL ADRESSE *
  TELEFONNUMMER

  EMNE

  HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

  Foreninger & Netværk