AgriManure – Fuldautomatisk gylleudslusning

Download PDF
Læs om konceptet

Med automatiseret udslusningsproces af gylle kan der spares tid og skabes bedre arbejdsmiljø omkring en tung arbejdsopgave. Systemet er særligt velegnet, hvor der er valgt hyppig udslusning af gyllen som miljøtiltag. Leveres gyllen til biogas, sikres med AgriManure, en bedre råvare til biogasanlægget der indeholder mere metan og CO2 eq. reduceres.

Den automatiske udslusning med AgriManure kan overvåges og styres online. Herfra kan der laves dokumentation for at udslusningen er foretaget. Dokumentationen kan gives til de relevante myndigheder eller andre interessenter.

AgriManure_Fuldautomatisk_gylleudslusning

AgriManure

AgriManure er enkelt og solidt opbygget og passer til standard gyllesystem. Det består af et gyllespjæld med en aktivator bygget oven på. Aktivatoren er BUS styret, der betyder at hvis spadeventilen enten ikke åbner eller lukker korrekt, så sendes der en fejl meddelelse til dig.
AgriManure logger alle udslusninger, som kan anvendes som dokumentation overfor myndighederne.

Hvordan fungerer udslusningen:

Med AgriManure foregår udslusning af gylle helt automatisk.
Det betyder at du har mere tid til at passe dine dyr – og mindre tid på at udsluse gylle.
Automatiseringen foregår på den måde at der i fortanken installeres en niveau måler, og når denne er tom sendes signal til AgriManure, som så aktiverer gylleudslusningen. Alle staldens sektioner står i kø og bliver efter tur udsluset til fortanken.

Leverer du din gylle til biogas?

Biogasanlæggene er interesseret i at få frisk gylle. Frisk gylle indeholder større mængder metan som igen øger gasudbyttet af din gylle. Derfor bør gyllen udsluses én gang hver uge. AgriManure indstilles til at sluse gyllen ud på den/de ugedag(e) hvor gyllen afhentes.

Bedre arbejdsmiljø

Med AgriManure undgår du det manuelle arbejde med udslusning, og de tunge løft af gyllepropper. Dermed sparer du tid og opnår et bedre arbejdsmiljø.

 

Agrimanure


Fordelene ved AgriManure automatiseret udslusningssystem

 • Automatisk Log
 • Forbedret arbejdsmiljø
 • Reducering af gasser (NH3, H2S)
 • Lugt reduktion
 • Online overvågning og styring
 • Alarm funktion
 • Ingen forkert isatte gyllepropper
 • Reduceret tidsforbrug

Gevinst med AgriManure

Netop tidsbesparelsen gør at du anvender din tid til at passe dyrene, og det giver dig en mærkbar besparelse. Se her et eksempel fra en stald med ca. 5.000 stipladser hvor der typisk vil der være ca. 80 udslusningspunkter.

Agrimanure

Del Koncepterne

Agrifarm_AgriManure

AgriManure

Se vores andre koncepter

SPØRGSMÅL

  FORNAVN *
  EFTERNAVN *
  EMAIL ADRESSE *
  TELEFONNUMMER

  EMNE

  HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

  Foreninger & Netværk