Download PDF

Agrifarm har udviklet Intellifarm staldkonceptet, der gavner miljøet, dyrene og økonomien

”Med Intellifarm får du bedre miljø, øger dyrevelfærden og mindsker energiforbruget.
Staldkonceptet Intellifarm har fokus på energibesparelse, reduktion af staldens miljøbelastning og god totaløkonomi. Staldtypen er bygget til storproduktion, hvorfor den også har en bredde på 30 – 60 meter i svinestaldene og op til 75 meter i kvægstalde. Det giver en mere kvadratisk og kompakt bygning, et mindre byggefelt og en staldindretning med et godt overblik over dyrene.

Intellifarm er udstyret med et nytænkende ventilationsprincip, hybridventilation, hvor teknologien kombinerer den naturlige ventilation med et gulvudsug, som i sidste ende gør, at man får en lavenergistald. Det er kun den mekaniske ventilation i gulvudsuget, der er energiforbrugende.

Indeklimaet, og dermed dyrevelfærden i Intellifarm, er væsentligt forbedret. Den store luftskifte/luftrensning i Intellifarm er til gavn for dyrene, og samspillet mellem naturlig ventilation og gulvudsug gør det muligt at opsamle størsteparten af ammoniak- og lugtemissionen og samtidig i varme perioder at bortlede varmeemissionen fra dyrene med en god sti ventilation. Resultatet med det forbedrede indeklima ses i mindre stressede dyr og en bedre produktionsøkonomi.

5 pejlemærker i udviklingen af vores Intellifarm stalde

  1. Produktionssikkerhed for landmanden.

Vi vælger sikre og velafprøvede løsninger kombineret med nytænkning der bringer husdyrproduktionen op på et højere niveau, produktioonsmæssigt såvel som resultatmæssigt.

  1. Energibesparelse.

Vi ønsker at bidrage til at landbruget opnår en grønnere profil og samtidig sikrer landmanden en bedre bundlinje.

  1. Reduktion af miljøbelastningen.

Intellifarm staldene opsamler størsteparten af ammoniak og lugtemissionen. Dermed reducerer landmanden effektivt belastningen af nærmiljøet, og samtideg opnår han muligheden for at etablere ern større husdyrproduktion uden at øge forureningen og uden nabo gener.

  1. Effektiv logistik.

Ved at bygge bredere og mere kvadratiske bygninger forbedrer vi den dglige trafik i staldarbejdet, og samtidig opnår du typisk et mindre byggefelt, dvs. at det totale byggeri fylder mindre.

  1. Dyrevelfærd.

Gode velafprøvede løsninger kombineret med nytænkning indenfor ventilation og klima bidrager til øget dyrevelfærd.

SPØRGSMÅL

FORNAVN *
EFTERNAVN *
EMAIL ADRESSE *
TELEFONNUMMER

EMNE

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

[recaptcha]

Samarbejdspartnere