Pressemeddelelse

Intellifarm staldkoncept – optaget på teknologilisten

Mindre klima- og miljøpåvirkning

Intellifarm staldkonceptet reducerer klima- og miljøpåvirkningen fra slagtesvineproduktionen pga. mindre energiforbrug, hyppig gylleudslusning og eventuel luftrensning. Det er nu dokumenteret og derfor er stalden optaget på miljøstyrelsens teknologiliste.

Hybrid ventilation gør en forskel for miljø og klima

Hybrid ventilation kombinerer, styret naturlig ventilation med et multipunkt gulvudsug der opsamler størsteparten af ammoniak og lugt emissionen. I en kombination med en godkendt luftrenser som renser 91% ammoniak og 83% lugt reduceres der ialt:

  • 67% ammoniak
  • 53% lugt

Hyppig gylleudslusning – arbejdslettelse og færre lugtgener

Stalden er forberedt til automatisk udslusning af gyllen. Det sparer tid og eliminerer tunge løft af gyllepropper. Du kan udsluse gyllen hyppigt og dermed reducere lugtgener og minimere dannelsen af klimagasser.

Mindre energiforbrug

80-90% af al ventilation foregår via naturlig ventilation. Intellifarm anvender kun 1-2 ventilatorer hvor traditionelle ventilationssystemer anvender 10 ventilatorer. Samlet set er energibesparelsen ca. 60% i forhold til traditionelle stalde

Bedre indeklima – øget dyrevelfærd, bedre arbejdsmiljø

Svineproducenter oplever et bedre klima i stalden fordi:

  • Intellifarm stalden har et væsentligt større luftvolumen, som især på varme sommerdage giver den nødvendige buffer af frisk luft for grisene.
  • Multipunkt gulvudsuget fjerner ammoniak og lugt emissionen når den damper af fra gylleoverfladen.
  • Højtrykskøling som sikrer grisene en god komfort temperatur, og støvfrit miljø
  • Mindre ammoniak, lugt og støv forbedrer samtidig arbejdsmiljøet markant

Velegnet til biogas

I disse år etableres mange biogasanlæg.
Når gyllen afsættes til biogas er der ingen begrænsninger, da gyllens gaspotentiale fastholdes.

Brandgodkendt bygning

Som den eneste staldtype er Intellifarm brandgodkendt op til 10.000 m2. Den naturlige ventilation sikrer effektiv røgventilation. Brandforanstaltninger kan være forbundet med betydelige omkostninger. Det betyder lavere investering når du vælger Intellifarm stalden

Kontakt os hvis du vil vide mere…

Vi står altid til rådighed for yderligere information. Giv os et kald eller skriv en mail.

Poul Erik Christensen                                                       Bo Rosborg
Mobil: 30347968                                                              Mobil: 21662572
Mail: pech@agrifarm.dk                                                    Mail: bro@agrifarm.dk

Agri AirClean

Intellifarm Slagtersvin

DK_Agrifarm-Luftrensesystem_1

Agrifarm luftrensesystem

Intellifarm Køer