Har du et projekt vi kan hjælpe dig med?

Få en uforpligtende samtale
Download PDF

Intellifarm – udviklet til storproduktion af slagtesvin

Med Intellifarm kan du øge antallet af producerede svin, og samtidig reducere staldens miljøbelastning, og opnå stor energibesparelse. Det forbedrer din bundlinje markant.

Når du bygger ny slagtesvinestald er der en væsentlig økonomisk fordel for dig at bygge en stor stald med mange stipladser. Intellifarm er udviklet til storproduktion med fokus på energibesparelse, mindre miljøbelastning, optimal logistik og dyrevelfærd.

Slagtesvinestald med praktiske fordele
Intellifarm stalden bygges op til 60 m brede og derfor bredere end traditionelle stalde. Det giver typisk en mere kvadratisk og kompakt bygning, et mindre byggefelt, og en staldindretning med et godt overblik over grisene.

Hybridventilation = mindre energiforbrug og bedre staldklima
Slagtesvinestalden er udstyret med hybrid ventilation. Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med et gulvudsug, og reducerer energiforbruget til ventilation markant.

Masser af frisk luft i stalden
Stalden er indrettet med loft til kip og har derfor en stor luftvolumen med mange m3 luft til rådighed for grisene. Det store luftvolumen medvirker til det gode staldklima både sommer og vinter, uden træk på grisene.


Du sparer 8 ud af 10 ventilatorer væk.

Produktionssikkerhed – velkendt staldindretning
Intellifarm er en produktionssikker stald og en attraktiv løsning til storproduktion af slagtesvin til en konkurrencedygtig pris. Stiindretningen er traditionel, eksempelvis 2,40 * 5,10 med veldefinerede hvile-, gøde- og aktivitets- arealer, og indrettet så der kan tildeles rode- og beskæftigelses materiale. Staldindretningen giver dig et godt overblik over grisene.

Justerbare overdækninger – smågrise trivsel
Alle stier er forsynet med justerbare overdækninger for at give optimale klimaforhold for smågrisene ved indsætning. Overdækningerne gør det muligt at operere med en lidt lavere stald temperatur til gavn for dyrenes trivsel og sundhed.

Varme i din slagtesvinestald
Varmeslanger i det faste gulv giver grundvarmen i slagtesvinestalden, og ripperør ved facadevinduer giver rumvarme og sikrer luftindtag uden træk på grisene. Slagtesvin kvitterer for varme, bl.a. fordi varme sænker fugtigheden i stalden.

Mindre støv, lugt og ammoniak
Gulvudsuget fjerner effektivt støv, lugt og ammoniak fra staldrummet, og skaber et effektivt luftskifte i stierne, hvilket især er vigtig på varme sommerdage for at give grisene et køligt og behageligt klima, uden svineri i stien.

Gulvudsug er godt for arbejds- og staldmiljø
Gulvudsuget bevirker at ammoniak og lugt koncentrationen i staldrummet er meget lav. Det giver en renere staldluft, med mindre støv, og bedre arbejdsforhold for dem der arbejder i stalden, og en bedre dyrevelfærd for dyrene. Gode forhold for dyrene, øger dine produktionsresultater.

Gulvudsug understøtter din miljøgodkendelse
I gennemsnit over året opsamles 75% ammoniak- og 60% lugt emissioner. Tilkobles gulvudsuget luftrensning, betyder det at du typisk kan opnå en miljøgodkendelse til en større produktion, fordi du belaster nærmiljøet mindre.

Hyppig gylleudslusning
Gylleudslusning foretages automatisk. Det betyder mindre lugtbelastning fra stalden og giver dig en nemmere hverdag, fordi du undgår tunge og tidskrævende løft af gyllepropper

Smartfarm – ventilation, klima og luftrensning i én enhed
Smartfarm styrer, regulerer og overvåger staldens ventilation, varme og køling på central PC og kan overvåges på smartphone eller tablet. Fejlmeldinger modtages på SMS og/eller mail. Styring af luftrensning er integreret i Smartfarm.

Intellifarm Slagtesvinestalde

SPØRGSMÅL

FORNAVN *
EFTERNAVN *
EMAIL ADRESSE *
TELEFONNUMMER

EMNE

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

[recaptcha]

Samarbejdspartnere