Har du et projekt vi kan hjælpe dig med?

Få en uforpligtende samtale
Download PDF

Intellifarm stald til malkekvæg

Med Agrifarm’s Intellifarm staldkoncept til malkekvæg, er du godt forberedt til fremtidens udfordringer. Konceptstalden er udviklet med fokus på høj produktivitet, høj dyrevelfærd, mindre miljøbelastning og god logistik.

Staldsystem med bedre indeklima – året rundt
Stalden er bredere end normalt – 74 meter med 12 rækker sengebåse. Det giver en rigtig god logistik, også ved fremtidige udvidelser, og betyder at dit byggefelt typisk bliver mindre. Spalter har været et naturligt valg, for at sikre gode vilkår for køerne, så som god skridsikkerhed, normalt klovslid og færre klovlidelser. Stalden er forberedt til sand i sengebåsene for at sikre en høj sundhedsstatus i din besætning.
Bygningen er velisoleret i tag og facade, til gavn for dyrene både sommer og vinter. Om sommeren ved at isoleringen ”holder” varmen ude og om vinteren ved at dyrenes egen varme- produktion ”holder” varmen inde i stalden.

Nyt ventilationsprincip
Stalden er naturligt ventileret som kvægstalde er det generelt, men vi har valgt at anvende lysventiler (regulerbare vindues åbninger) for kunne ventilere mere præcist og samtidig har vi indbygget et gulvudsug under sengebåsene. Resultatet er et ventilationsprincip som vi kalder hybrid ventilation. Gulvudsuget hedder Agrifarm luftrensesystem. Begge principper er patenterede af Agrifarm.


Opsamling af ammoniak og lugtstoffer i gyllekanalen

Systemet er unikt for en åben stald fordi det er muligt at opfange størsteparten af ammoniak- og lugtdampene direkte ved kilden, under spaltegulvet. Stalden lever selvfølgelig op til de skærpede lovkrav i lov om hold af malkekvæg.

Unik miljøløsning – bedre bundlinje
Agrifarm luftrensesystem fjerner op til 90% af ammoniakdampene og over halvdelen af lugtgenerne fra stald og omgivelser, og derved reduceres besætningens miljøbelastning betydeligt. Når vi fjerner store mængder ammoniak og lugt giver vi dig mulighed for at øge antallet af dyr på din ejendom. På denne måde har du en unik mulighed for at indrette og optimere den daglige drift mere effektivt og passe flere dyr med færre ansatte. Stalden kan udstyres med luftrensning hvis du ønsker det eller din miljøgodkendelse kræver det.

Dokumentation med CFD
Ved hjælp af CFD modellering har vi dokumenteret hvordan staldklima, ventilation og luftkvalitet ville være i Intellifarm staldkonceptet. Nu, efter at vi har bygget stalden og den har været i drift et stykke tid kan vi konstatere, at stalden lever fuldt ud op til vores forventninger, og ejerne er særdeles tilfredse med resultatet. CFD er en avanceret computer model som vi har haft stort gavn af ved udviklingen af denne stald.

Smartfarm – styring af lys, ventilation, klima og luftrensning i én enhed
Smartfarm styresystem favner den overordnede styring, regulering og overvågning (SRO) af hele stalden. Ventilationen reguleres ved hjælp af temperatur-, fugt- og CO2 følere samt en vejrstation med måling af vind retning og –hastighed. Derved sikres gode forhold for dyrene året rundt. Gulvudsuget reguleres endvidere efter hvor meget emission der ønskes opfanget og luftrenseren styres i forhold til den opsamlede mængde emission. Lysstyring er vigtig i forhold til at reducere energiforbruget til belysning intelligent, og samtidig sikre gode lysforhold generelt for køerne.

Intellifarm Kvægstalde

SPØRGSMÅL

FORNAVN *
EFTERNAVN *
EMAIL ADRESSE *
TELEFONNUMMER

EMNE

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

[recaptcha]

Samarbejdspartnere