Luftrens i kvægstalden

Luftrens i kvægstalden - Environment Defender - gulvudsug Anlæg til miljørigtig Luftrens i kvægstalden

Hent PDF

 

Anlæg til Luftrens i kvægstalden

Med AgriFarm´s patenterede lufttæppeteknologi – Environment Defender, har du muligheden for at øge din produktion og samtidig gavne miljøet, dyrevelfærden og din bundlinie.

Udviklingen af Environment Defender resulterede i at vi modtog EU's miljøpris den 23 Marts 2012. Endvidere gav teknologien ***stjernet nyhed og Agromekprisen i 2009.

 

Banebrydende, ny miljøteknologi til kostalde

Vi har udviklet og patenteret en helt ny og banebrydende miljøteknologi – Environment Defender, hvor der via luftkanaler under sengebåsene etableres en luftstrøm på tværs af gyllekanalen der opfanger ammoniakdampe og lugtstoffer som eks. CO2, metan og lattergas, med det resultat at både dyr og staldens omgivelser belastes væsentlig mindre end normalt.

Med Environment Defender opsamles op til 90% af ammoniakken og 50% af lugtstoffer. Det bevirker at luftkvaliteten i staldrummet er væsentlig bedre end normalt, uden at forstyrre den naturlige ventilation i øvrigt.

 

Med luftrensning opnår du:

  • Reduceret udledning af både ammoniak og lugtstoffer
  • Mindsker kostaldens påvirkning af dyr og nærmiljø
  • Et godt staldklima hele året
  • Bedre yver- og klovsundhed
  • Bedre dyrevelfærd

 

Sådan fungerer Agrifarms luftrensningsystem i kostalden

Systemet fungerer sådan, at ”et tæppe” af luft blæses og suges ud på tværs i toppen af gyllekanalerne. Lufttæppet opfanger hovedparten af den frie luftformige ammoniak og lugtstoffer, der ellers ville være fordampet op i staldrummet og videre ud i naturen. Systemet kan kobles til den til enhver tid førende type luftrensning. Teknologien er velegnet hvis du ønsker at levere din gylle til biogasanlæg.