Integreret luftskiftesystem

Agrifarms integrerede luftskiftesystem til svindestalden, forbedre luftskifte og energiforbrug i staldbygningen

Hent PDF

Din hverdag i svinestalden bliver mere komfortabel med Agrifarms patenterede innovative ventilationssystem. Ud over reducerede støvgener vil du også opleve mindre støj, da der ingen ventilatorer er placeret i staldsektionerne, de er placeret i centralkorridoren

Vi har udviklet det innovative luftskiftesystem med øje for at skabe et optimalt indeklima i din svinestald.

 

Sådan fungerer ventilation og varmesystemet i stalden

Ventilationssystemet er en integreret del af staldbygningen. Alle ventilatorer og ventilationsspjæld er placeret i den centrale luftkorridor og kan således nemt serviceres og vedligeholdes. Skal der evt. luftrenses kan luftrenseren uden større bygningsmæssige ændringer integreres i bygningen.

Luftindtag foregår i staldens facade hvor indsugningsluften suges ind under staldens gulv gennem en varmeunit der opvarmer indblæsningsluften. Varmeunitten er staldens varmesystem og sikrer samtidig mod koldluftsnedslag. Luften suges ind i staldsektionerne via luftskakte, fordeles i staldrummet og suges ud igen via kanal under det faste gulv. Luften samles i en central luftkorridor hvor alle ventilatorer er placeret. Ventilationsspjæld, der styrer ventilationsniveauet i de enkelte staldsektioner, er også placeret i den centrale luftkorridor.

 

Ved installation af Agrifarms integrerede luftskiftesystem i stalden opnår du:

  • forbedret luftskifte med et mindre energiforbrug
  • bedre dyrevelfærd
  • et godt staldklima hele året
  • mindre og nemmere vedligeholdelse
  • et fremtidssikret ventilationssystem, som er forberedt til luftrensning