Agri AirClean luftrenser

 billed Agri AirClean

 

Rentabel husdyrproduktion med Agri AirClean luftrensning

Hos Agrifarm har vi udviklet Agri AirClean luftrenseren som Vores bud på effektiv luftrensning med et lille energiforbrug. Renseprocessen kan stoppes og startes op igen med fuld effekt, og derfor særdeles velegnet til alt ind/ud produktion af slagtesvin

 

Luftrenser udviklet til punktudsug i svinestalde og kostalde

luftrenseren Agri AirClean udviklet til at rense afkastluften fra svinestalde og kostalde, og er modulop-bygget så den kan tilpasses den enkelte stald. Agri AirClean er specielt udviklet til at klare den ekstra koncentrerede luft fra stalde med punktudsug.

 

Luftrensnings princip

Luftrensning med Agri AirClean sker med Syre og base samt atmosfærisk oxidation. Agri AirClean fjerner effektivt ammoniak og lugt emissionen fra alle staldtyper og alle typer af husdyr.

 

Procestrin

Billedefil af Agri AirClean

 

Mindre energiforbrug

Agri AirClean er designet med et lille tryktab af hensyn til at minimere energiforbruget og minimere omkostninger ved luftrensning

 

Større husdyrproduktion og bedre en bundlinje med Luftrensning

Agri AirClean har en høj renseeffektivitet, og understøtter en effektiv og økonomisk bæredygtig husdyrproduktion. Ved at reducere miljøbelastningen via luftrensning med Agri AirClean, er det muligt at øge produktions kapaciteten med flere dyr. Når du samler flere dyr på færre produktionsenheder øges effektiviteten og dermed kan du passe flere dyr med færre medarbejdere. Det gavner din bundlinje.

 

Miljøstyrelsen - vejledende udtalelse

Agri AirClean er godkendt til at rense med følgende rensegrader:

  • Ammoniak 98%
  • Lugt 88%

 

Du producerer din egen kvælstof gødning

Svovlsyre binder hovedparten af ammoniakken fra afkastluften og der dannes ammoniumsulfat, der frarenses med Agri AirClean. Ammoniumsulfat(N-gødning) beriger din gylle med ”gratis” gødning.

 

 

 

 

 

Smartfarm styring af Agri AirClean

Agrifarm har udviklet Smartfarm styring til alle Agrifarm´s staldtyper til køer og grise, derfor er det naturligt at integrere styringen af Agri AirClean i Smartfarm.

 

3-stjernet nyhed på Agromek November 2014

 

3 stjernet nyhed