Stald til smågriseproduktion

Luftsiftesystem til smågriseproduktion velvære i grisestalden

Hent PDF

Når du bygger ny svinestald til søer og smågrise er det vigtigt at fokusere på dyrevelfærd, høj produktivitet, sektioneret drift, optimal logistik, energieffektive løsninger og mindre miljøpåvirkning af nærmiljøet.

Stalden er bedre isoleret end det vi ser i traditionelle staldsystemer, og er forsynet med ovenlys for at sikre dagslysindfald til gavn for både dyrene og dem som arbejder i stalden.

 

Nyt og patenteret luftskiftesystem

Konceptstalden er udstyret med Agri Farm luftskiftesystem, et centralt ventilationssystem hvor alt luft suges ind i stalden i facaden, ind i staldsektionerne via luftskakte for til sidst at blive suget ud via en central luftkorridor der er placeret over staldens midtergang. Alle ventilatorer og ventilationsspjæld er placeret i den centrale luftkorridor og kan således nemt serviceres og vedligeholdes.

 

Bedre staldklima og høj energieffektivitet

Den bedre isolering af stalden giver dig fordele både sommer og vinter. Om vinteren skal du bruge mindre energi til opvarmning af din stald. Om sommeren er stalden længere om at blive varmet op og samtidig sikrer luftindtaget i staldens facade at indblæsningsluften er køligere end normalt og stalden køles mere effektivt om natten.

Med staldkonceptet får du et godt indeklima i stalden året rundt, med mindre ammoniak, færre lugtgener og mindre støv, til gavn for både dyr og de ansatte.

 

Reduceret tidsforbrug i stalden

Du får en bedre logistik i dagligdagen. I stalden forkortes afstandene med helt op til 30%, ved flytning af grise og anden inspektion, så tidsforbruget reduceres ganske markant.

 

Fleksibelt byggeri, der kan udvides

Konceptstalden kan forberedes til udvidelse. Udvidelsen kan foregå, mens produktionen i stalden fortsætter uforstyrret.

 

Med staldkonceptet opnår du:

 • Store energibesparelser, ca. 40% på lys, varme og ventilation
 • Bedre logistik og øget produktivitet
 • Forbedret dyrevelfærd og arbejdsmiljø
 • Et fleksibelt og fremtidssikret byggeri
 • Optimeret indeklima med Smartfarm®
 • Bedre bundlinie

 

AgriFarm luftskifteteknologi

Hent PDF

Din hverdag i svinestalden bliver mere komfortabel med vores patenterede, innovative ventilationssystem. Ud over reducerede støvgener vil du også opleve mindre støj, da der ingen ventilatorer er placeret i staldsektionerne, de er placeret i centralkorridoren.

Vi har udviklet det innovative luftskiftesystem med øje for at skabe et optimalt indeklima i din svinestald.

 

Sådan fungerer ventilation og varme 

Ventilationssystemet er en integreret del af staldbygningen. Alle ventilatorer og ventilationsspjæld er placeret i den centrale luftkorridor og kan således nemt serviceres og vedligeholdes. Skal der evt. luftrenses kan luftrenseren uden større bygningsmæssige ændringer integreres i bygningen.

 

Luftindtag foregår i staldens facade hvor indsugningsluften suges ind under staldens gulv gennem en varmeunit der opvarmer indblæsningsluften. Varmeunitten er staldens varmesystem og sikrer samtidig mod koldluftsnedslag. Luften suges ind i staldsektionerne via luftskakte, fordeles i staldrummet og suges ud igen via kanal under det faste gulv. Luften samles i en central luftkorridor hvor alle ventilatorer er placeret. Ventilationsspjæld, der styrer ventilationsniveauet i de enkelte staldsektioner, er også placeret i den centrale luftkorridor.

 

Med systemet får du: 

 • forbedret luftskifte med et mindre energiforbrug
 • bedre dyrevelfærd
 • et godt staldklima hele året
 • mindre og nemmere vedligeholdelse
 • et fremtidssikret ventilationssystem, som er forberedt til luftrensning