Stald til produktion af slagtesvin

Hent PDF

slagtesvinemodel 01

Slagtesvinestalden, Intellifarm øger rentabiliteten

Med Intellifarm til slagtesvin, får du en billig og konkurrencedygtig slagtesvinestald, med et mindre energiforbrug, en mindre miljøbelastning, bedre dyrevelfærd og en bedre logistik - alt sammen elementer der er med til at sikre dig en rentabel slagtesvineproduktion.

 

Præmieret slagtesvinestald giver større produktion og bedre bundlinie

Når du bygger ny slagtesvinestald, har du med Intellifarm mulighed for at producere flere slagtesvin, og forbedre din bundlinie. Intellifarm er udviklet med focus på at reducere energiforbruget og minimere miljøbelastningen af ammoniak og lugt. Derfor opnåede slagtesvinestalden, Intellifarm prisen som bedste Europa nyhed på Agromek i 2012.

 

Driftsikker slagtesvinestald med bedre logistik og bedre staldklima

Med en bredde på op til 60 meter er Intellifarm bredere end traditionelle slagtesvinestalde. Det giver et mindre byggefelt og et mere kompakt byggeri og en staldindretning med bedre logistik og et godt overblik over grisene.

Slagtesvinestalden er velisoleret og alle stier er forsynet med automatiske overdækninger, for at sikre grisene et godt klima og dig en driftsikker slagtesvinestald. Intellifarm har et stort naturligt lysindfald til gavn for dyrevelfærden og det gode arbejdsmiljø.

 

Slagtesvinestald med varmegenvinding

Intellifarm udstyres med varmegenvinding og genbruger dermed griseens egen varmeproduktion. Varmen ledes ud i det faste gulv og sikrer derfor, sammen med overdækningerne, et stabilt staldmiljø, også til de helt små grise.

 

Hybrid ventilation i Slagtevinestalde, giver mindre energiforbrug

Slagtesvinestalden Intellifarm anvender hybrid ventilation, hvor naturlig ventilation kombineres med et multipunktudsug. Naturlig ventilation reducerer energiforbruget væsentligt og multipunktudsuget sikrer et støvfrit staldmiljø med mindre ammoniak og lugt.

Intellifarm til slagtesvin giver dig derfor en billigere drift og en mere effektiv produktion, med positiv effekt på din bundlinie.

 

Slagtesvinestald med gulvudsug og luftrensning understøtter din miljøgodkendelse

Multipunktudsuget har flere funktioner. Det forbedrer luftskiftet i stierne, som især på varme sommerdage er en udfordring, og dermed sikres grisenes trivsel.Multipunktudsuget opsamler en stor mængde ammoniak og lugt direkte ved kilden. I forlængelse af mulitpunktudsugt kan stalden udstyres med et luftrensningsanlæg, der frarenser den opsamlede ammoniak og lugt. På den måde understøtter Intellifarm til slagtesvin dine muligheder for at opnå en miljøgodkendelse til flere dyr.

 

Opnå bedre økonomi i din slagtesvinestald

Produktion af slagtesvin i Danmark er i øjeblikket udfordret på økonomien. Med Intellifarm får du en bedre økonomi i din slagtesvineproduktion, idet du med denne slagtesvinestald får:

  • En konkurrencedygtig anlægspris
  • Lav miljøbelastning med opsamling af 75 procent ammoniak og 50 procent lugt
  • Stor energibesparelse på op til 60 procent
  • Flere dyr på din bedrift
  • Effektiv slagtesvineproduktion