Stald til mælkeproduktion

Stald til mælkeproduktion bedre luftrensning og miljøteknologi

Hent PDF

 

Når du skal bygge en ny kvægstald "stald til mælkeproduktion", er en vigtigt forudsætning hvor mange dyr du kan have på din bedrift og samtidig tage højde for dyrenes velfærd. Som den første i verden, har vi udviklet en kvægstald med en teknologi, der reducerer ammoniakudledningen med helt op til 75%.

Med en miljøteknologi, der også tager vare på dyrevelfærden, kan vi tilbyde fremtidens staldkoncept til dit malkekvæg.

  

Med Agrifarm stalden til malkekvæg får du: 

  • Op til 50% flere dyr på din bedrift sammenlignet med traditionelle stalde
  • Et optimeret indeklima både sommer og vinter med Smartfarm®
  • Nedsat belastning dyr og nærmiljø i da vi opsamler ammoniak og lugtstoffer med vores patenterede system luftrerns i kvægstalden
  • bedre logistik i dagligdagen
  • bedre dyrevelfærd

Disse faktorer tilsammen gør, at du får glæde af din kvægstald i mange år fremover. Der er således totaløkonomisk fornuft i det fremtidssikrede koncept.

  

Dyrevelfærd i stalden

Med det nye kvægstald koncept er der fokus på dyrevelfærd. Stalden lever op til fremtidens skærpede lovkrav rent pladsmæssigt og god liggekomfort med fx sand i sengebåsene er prioriteret højt for at sikre dyrevelfærden. Luftskiftesystemet fjerner ammoniakdampene fra staldrummet, således at klov og yversundheden er i top.

Spaltegulve i stalden gør, sammen med brugen af sand, at køerne får bedre skridsikkerhed og undgår dermed skader på ben og klove.

En god logistik er vigtigt både for dig og køerne Når du bygger ny stald er det vigtigt at tænke den daglige logistik ind i den endelige løsning, du skal leve med den valgte indretning i mange år fremover. Konceptstalden er godt forberedt til fremtidige udvidelser, også logistikmæssigt.

 

Environment Defender - gulvudsugsteknologi, der reducerer ammoniakudledningen i kvægstalden

Luftrensning i kvægstalden

Hent PDF

Med AgriFarm´s patenterede lufttæppeteknologi – Environment Defender, har du muligheden for at øge din produktion og samtidig gavne miljøet, dyrevelfærden og din bundlinie.

 

Udviklingen af Environment Defender resulterede i at vi modtog EU's miljøpris den 23 Marts 2012. Endvidere gav teknologien ***stjernet nyhed og Agromekprisen i 2009.

 

Banebrydende, ny miljøteknologi

Vi har udviklet og patenteret en helt ny og banebrydende miljøteknologi – Environment Defender, hvor der via luftkanaler under sengebåsene etableres en luftstrøm på tværs af gyllekanalen der opfanger ammoniakdampe og lugtstoffer som eks. CO2, metan og lattergas, med det resultat at både dyr og staldens omgivelser belastes væsentlig mindre end normalt.

 

Med Environment Defender opsamles op til 75% af ammoniakken og 50% af lugtstoffer. Det bevirker at luftkvaliteten i staldrummet er væsentlig bedre end normalt, uden at forstyrre den naturlige ventilation i øvrigt.

 

Med luftrensningssystemet installeret i stalden opnås der: 

  • Reduceret udledning af både ammoniak og lugtstoffer
  • Mindsker kostaldens påvirkning af dyr og nærmiljø
  • Et godt staldklima hele året
  • Bedre yver- og klovsundhed
  • Bedre dyrevelfærd

 

Sådan fungerer systemet 

Systemet fungerer sådan, at ”et tæppe” af luft blæses og suges ud på tværs i toppen af gyllekanalerne. Lufttæppet opfanger hovedparten af den frie luftformige ammoniak og lugtstoffer, der ellers ville være fordampet op i staldrummet og videre ud i naturen. Systemet kan kobles til den til enhver tid førende type luftrensning. Teknologien er velegnet hvis du ønsker at levere din gylle til biogasanlæg.