Pressen udtaler

12. 09.2015

Viborgstifts folkeblad i forbindelse med Region midtjyllands EU kontor om hjemsøgte midler fra Horizon 2020, EU framework Programme for Research and Innovation, som Agrifarm er tildelt medler fra:

 

12 - 16.06.2015

Presse i forbindelse med færdiggørelse af slagtesvinestalden, Intellifarm og åben stald hos Kim Kjær Knudsen 

Landbrugsavisen skriver:

Effektivt Landbrug skriver:

Landbrug Øst skriver:

 

04.11.2014.

Fra topdirektør til iværksætter - Agrifarm

Fra topdirektør til iværksætter 1

Fra topdirektør til iværksætter 2

 

15.08.2014.

Staldbyggeriet på vej op, spår Gråkjær i forbindelse med samarbejdet med AgriFarm skriver Landbrugs avisen

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2014/8/15/StaldbyggerietpaavejopspaarGraakjaer.htm

 

15.08.2014.

Landbrugsavisen skriver om Intellifarm

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2014/8/15/Intellifarm.htm

 

14.08.2014.

Mælkeproducent Jacob Spangsberg udtaler sig om IntelliFarm til malkekvæg på Danmarks Radio P4

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4vest/p4-eftermiddag-2528#!/01:08:26

 

14.08.2014.

Adm. Direktør – Partner Hans Jørgen Pedersen AgriFarm udtaler sig om samarbejdet med Gråkjær om salg og udførelse af Intellifarm til køer og grise på Danmarks Radio P4

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4vest/p4-eftermiddag-2528#!/01:15:25

 

13.08.2014

Nyt partnerskab skal løfte Gråkjær skriver Building Supply

http://www.building-supply.dk/article/view/135223/nyt_partnerskab_skal_lofte_grakjaer#.U_HHYtTU-Fs

 

12.08.2014

Gråkjær forudser flere Intellifarm stalde om få år skriver Landbrugsavisen

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2014/8/12/GraakjaerforudserflereIntellifarmstaldeomfaaaar.htm

 

11.08.2014

De to staldbyggefirmaer Gråkjær og AgriFarm indgår samarbejdsaftale om staldkonceptet Intellifarm til svine- og mælkeproduktion skriver Landbrugsavisen

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2014/8/12/GraakjaerforudserflereIntellifarmstaldeomfaaaar.htm

 

11.08.2014

Gråkjær og AgriFarm indgår samarbejde skriver Maskinbladet

http://www.maskinbladet.dk/artikel/grakjaer-og-agrifarm-indgar-samarbejde

 

20.02.2014

Ny type svinestald bliver Verdens første skriver Effektiv Landbrug

http://www.landbrugnet.dk/Artikler/26272/ny-type-svinestald-bliver-verdens-foerste#.U_HF0tTU-Fs

 

05.02.2014

LMO og AgriFarm indgår samarbejde skriver Landbrugsavisen

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2014/2/5/LMOogAgrifarminytsamarbejde.htm

 

01.02.2014

AgriFarm og LMO indgår samarbejde skriver Maskinbladet

http://www.maskinbladet.dk/artikel/agrifarm-og-lmo-indgar-samarbejde

 

31.01.2014

Luftrenser udvikles til at fjerne svinelugt skriver Landbrugsavisen

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2014/1/31/Luftrenserudviklestilatfjernesvinelugt.htm

 

24.01.2014

AgriFarm kan rense staldluft for både lugt og ammoniak, det giver plads til flere dyr - og det har vakt bankernes interesse skriver Landbrugsavisen

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2014/1/24/Bankerklartilinvesteringiudvidelser.htm

 

22.01.2014

AgriFarm kan rense den luft, der kommer ud af stalden, og det er hollænderne meget interesserede i skriver Landbrugsavisen

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2014/1/22/Udlandetbraendtvarmpaadanskluftrenser.htm

 

18.10.2013

Medarbejderne overtaget nyt staldkoncept fra MT Højgaard skriver Landbrugsavisen

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2013/10/18/MedarbejderneovertagernytstaldkonceptfraMTHoejgaard.htm

 

17.10.2013

Nyt selskab overtager unikt staldkoncept skriver Maskinbladet

http://www.maskinbladet.dk/artikel/nyt-selskab-overtager-unikt-staldkoncept

 

17.10.2013

Medarbejderne overtager MT Højgaards landbrugsafdeling skriver Landbrugsavisen

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2013/10/17/MedarbejdereovertagerMTHoejgaardslandbrugsafdeling.htm