Om os

AgriFarm er etableret den 1. Oktober 2013 af Hans Jørgen Pedersen og Erling Friis Pedersen.

I Agrifarm videreføres alle landbrugsaktiviteterne der startede i MT Højgaard tilbage i 2007, herunder koncepter for kostalde og svinestalde samt tilhørende præmierede og patenterede miljøteknologier.

Vi har gennem årene udviklet unikke staldkoncepter og ikke mindst en række innovative miljøteknologier, der har høstet flere anerkendende priser, så som Agromekpriser i hhv. 2009 og 2012 og EU´s miljøpris i 2012.

Vi har adresse i Agro Business Park, Niels Pedersens Alle 2, DK-8830 Tjele.

Vi har valgt at etablere AgriFarm i Agro Business Park for at være tæt på det måske allerbedste forskningsmiljø på landbrugsområdet, hvor der er skarp focus på iværksætteri og innovation inden for jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi.

 

Historien om AgriFarm

 

2016

  • September 2016 startede byggeriet af nummer to Intellifarm slagtesvinestald med 5400 stipladser ved Knud Kjær Knudsen, DK
  • November 2016, startede byggeriet af nummer tre Intellifarm slagtesvinestald med 4930 stipladser ved Peder Rasmussen, DK

2015

 • Juni 2015, Indvidelse af Kim Kjær Knudsen´s nye slagtesvinestald

2014

 • Oktober 2014 startede byggeri af den første Intellifarm slagtesvinestald hos Kim Kjær Knudsen

2013

 • 1. oktober, AgriFarm overtager alle rettigheder fra MT Højgaards Agri division.
 • AgriFarm flytter ind i Agro Business Park.
 • Første staldanlæg med koniske kanaler til søer og smågrise påbegyndes.

2012

 • Vinder af EU Miljøpris 2011 og 2012, for vores lufttæppe teknologi.
 • Vinder af Agromek prisen 2012 i kategorien ”Svin”.
 • 3 stjernet EU nyhed Agromek, slagtesvins koncept med Hybridventilation.
 • Fjerde patent ansøgning indleveres, SmartVent © m.v. der dækker hybridventilation til animalsk produktion.
 • Den første kostald tages i drift.

2011

 • Første kostalds koncept solgt til Brdr. Spangsberg i Skjern.
 • SmartFarm® styring monteres i det første staldanlæg til søer og smågrise.
 • Udvikling af kombineret ammoniak og lugtfilter til åbne stalde påbegyndes.

2010

 • Lufttæppe teknologien testes i eksisterende Kostald ved Hobro.
 • Testresultater for lufttæppe teknologi – Proof of Concept.
 • Strategiplanen 2010 til 2015 godkendes.
 • Udvikling af styrings principper til søer og smågrise færdiggøres.
 • Den tredeje patent ansøgning indleveres, den intelligente gylleprop ©.

2009

 • Vinder af Agromek prisen 2009 i kategorien ”Kvæg”.
 • 3 stjernet EU nyhed Agromek, lufttæppe teknologi© til åbne kvægstalde.
 • 3 stjernet EU nyhed Agromek, SmartFarm®.
 • Den anden patent ansøgning indleveres, lufttæppe teknologi© m.v. til animalsk produktion.
 • Testanlæg til søer og smågrise produktion bygges i Kibæk.

2008

 • Vi påbegynder udviklingen af konceptstaldene med udgangs punkt i industriproduktion og logistik.
 • Overliggeren bliver bevidst sat højt fra starten, på driftsøkonomi, dyrvelfærd, energiforbrug og miljøbelastningen.
 • Vi deltager i Agromek for første gang.
 • Vi indleverer den første patent ansøgning på de koniske kanaler© m.v. til animalsk produktion.

2007

 • Ideen fødes – vurderingen er at der bliver færre landbrug men med væsentlig flere dyr og dermed større bygninger anlæg
 • .
 • Klar målsætning – vi skal ikke have mere af det der findes i forvejen.
 • RealDania udskriver konkurrencen om fremtidens landbrugsbyggeri, vi bliver prækvalificeret til 4 stk. byggerier ud af i alt 6 stk. byggerier. Vi får 1 førsteplads, 2 andenpladser og 1 tredjeplads i konkurrencen. Førstepladsen bliver desværre aldrig realiserer på grund af finansierings situationen.