Peder Rasmussen

Vores projekter bygges i samarbejde med dig, så de tilpasses dit behov.

Specialister i Agrifarm Konceptstalde og Agri AirClean luftrensere

Vi bygger Agrifarm Konceptstalde og Agri AirClean luftrensere med den nyeste teknologi, der bidrager til fremtidssikring af din virksomhed.

Projektdetaljer

Dato

8. november 2017

Kunde

Peder Rasmussen, Lystrup

Projekttype

Agrifarm Koncept Slagtesvinestald

Lystrup, Danmark

Agrifarm konceptstald med 4970 stipladser og Agri AirClean til reduktion af ammoniak

Peders Agrifarm Koncept slagtesvinestald inkl. 350 m2 foderlade, personalefaciliteter og stor udleveringssektion. Agri AirClean Luftrensningen reducerer staldens påvirkning af miljøet og fremtidssikrer dermed Peder Rasmussens virksomhed, da produktionen senere kan fordobles.

Stalden indeholder: 

  • 4970 stipladser til en årlig produktion af ca. 21.000 slagtesvin
  • Hybridventilation – bedre staldklima med et mindre energiforbrug
  • Højtrykskøling – køling af stalden og blødning inden vask
  • Automatisk gylleudslusning
  • Gyllekøling sørger for varmen i stalden, hhv. gulvvarme og rumvarme
  • Brede gangarealer sikrer hurtig afvikling, når grise skal udleveres.

Galleri

Skal vi ringe dig op?

Er du miljøkonsulent eller rådgiver? Ønsker du et opkald fra en af vores konsulenter? Udfyld formularen, så ringer vi dig op indenfor 48 timer.