Knud Kjær Knudsen

Vores projekter bygges i samarbejde med dig, så de tilpasses dit behov.

Specialister i Intellifarm stalde og Agri AirClean luftrensere

Vi bygger Agrifarm Konceptstalde og Agri AirClean luftrensere med den nyeste teknologi, der bidrager til fremtidssikring af din virksomhed.

Projektdetaljer

Dato

8. november 2017

Kunde

Knud Kjær Knudsen, Tølløse

Projekttype

Agrifarm Koncept Slagtesvinestald

Tølløse, Danmark

Agrifarm Konceptstald med 5440 stipladser og Agri AirClean til reduktion af ammoniak og lugt

Knuds Agrifarm Koncept slagtesvinestald inkl. Agri AirClean luftrensningen reducerer staldens påvirkning af miljøet og dermed fremtidssikres Knuds virksomhed.

Stalden indeholder:

  • 5440 stipladser til en årlig produktion af ca. 23.000 slagtesvin
  • Hybridventilation – bedre staldklima med et mindre energiforbrug
  • Højtrykskøling – køling af stalden og blødning inden vask
  • Automatisk gylleudslusning
  • Gyllekøling sørger for varmen i stalden, hhv. gulvvarme og rumvarme
  • Brede gangarealer sikrer hurtig afvikling, når grise skal udleveres.

Galleri

Skal vi ringe dig op?

Er du miljøkonsulent eller rådgiver? Ønsker du et opkald fra en af vores konsulenter? Udfyld formularen, så ringer vi dig op indenfor 48 timer.