Kim Kjær Knudsen

Vores projekter bygges i samarbejde med dig, så de tilpasses dit behov.

Vi bygger Agrifarm Konceptstalde og Agri AirClean luftrensere med den nyeste teknologi, der bidrager til fremtidssikring af din virksomhed.

Vi bygger Agrifarm Konceptstalde og Agri AirClean luftrensere med den nyeste teknologi, der bidrager til fremtidssikring af din virksomhed.

Projektdetaljer

Dato

8. november 2017

Kunde

Kim Kjær Knudsen, Vanløse

Projekttype

Agrifarm Koncept Slagtesvinestald

Vanløse, Danmark

Agrifarm Konceptstald med 5140 stipladser og Agri AirClean til reduktion af ammoniak og lugt

Kims Agrifarm Koncept slagtesvinestald er den første af sin slags. Valget af Agrifarm Konceptet gjorde at Kim kunne bygge til 20.000 producerede grise pr. år imod 12.000 producerede grise pr. år, hvis han havde valgt et traditionelt byggeri uden miljøteknologi. Agri AirClean luftrensningen reducerer staldens påvirkning af miljøet og dermed fremtidssikrer Kims virksomhed.

Stalden indeholder: 

  • 5140 stipladser til en årlig produktion af ca. 21.000 slagtesvin
  • Hybridventilation – bedre staldklima med et mindre energiforbrug
  • Højtrykskøling – køling af stalden og blødning inden vask
  • Automatisk gylleudslusning
  • Gyllekøling sørger for varmen i stalden, hhv. gulvvarme og rumvarme
  • Brede gangarealer sikrer hurtig afvikling, når grise skal udleveres.

Galleri

Skal vi ringe dig op?

Er du miljøkonsulent eller rådgiver? Ønsker du et opkald fra en af vores konsulenter? Udfyld formularen, så ringer vi dig op indenfor 48 timer.