Luftrens: Opbevaring af biomasse

Rens luften i dit biogasanlæg

Agri AirClean er et kemisk luftrensningssystem, der effektivt fjerner ammoniak- og lugtemissionen fra alt organisk materiale. Agrifarms luftrenser er derfor meget velegnet til biogasanlæg, da luftrenseren fjerner op til 91 procent af ammoniak samt op til 83 procent af lugten!

Vi har bygget Agri AirClean, så den er enkelt konstrueret og driftssikker. Det er en meget effektiv luftrenser med fornuftigt lave driftsomkostninger.

Agri_AirClean_inde_fra_stalden

Høj renseeffektivitet:

Reduktion af ammoniak op til 96% og lugt 83%

Markedets bedste luftrensningsanlæg til landbrug og biogasanlæg.

Miljøvenlig luftrensning

Den kemi der anvendes i renseprocessen, forbruges og opsamles uden belastning for nærmiljøet.

En bæredygtig løsning for fremtiden

Med en Agri AirClean luftrenser bidrager du til at emissionen af skadelige gasser og nedfald af næringsstoffer reduceres væsentligt.

Luftrensning i Biomassehaller

Flere kommuner kræver at lagerbiomasse, som eksempelvis dybstrøelse skal opmagasineres indendøre for at minimere lugt for naboer og deposition af ammoniak i naturen.

Når biomasse som dybstrøelse bliver opmagasineret indendørs, samler der sig store mængde af ammoniak og lugt. Agri AirClean er dog med til at afhjælpe dette problem, da luftrenseren fjerner op til 96% af ammoniak samt op til 83% af lugten!

Din biomasse hal bør isoleres og være tæt

Vi anbefaler at biomassehalen opføres som tæt konstruktion. Det gør det nemmere at kontrollere luftskiftet og dermed sikrer at vi får de ønskede luftmængder til luftrenseren. Som udgangspunkt anbefaler vi, at have et luftskifte 3-5 gange i timen afhængig af belastningen. Vi har erfaring med dimensionering af ventilation, luftføring fra hal til luftrenser samt indregulering af anlæg til drift i forbindelse med opførelse af biomassehaller. 

Rent praktisk etablerer vi i hallen udsugningsenheder, som opsamler ammoniak og lugt. Det ryger direkte i Agri AirClean luftrenseren, som med sin høje renseeffektivitet markant reducerer udledningen af skadelige gasser og nedfald af næringsstoffer.

Punktudsug fra biomassetanke

Fortrængningsluft fra gylletanke m.m. når der påfyldes gylle eller anden biomasse kan med fordel opsamles via et punktudsug og ledes til luftrensning for at minimere punktforurening. Da vi her har med at gøre relativt små luftmængder, kan denne luft med fordel ledes til Agri AirClean og renses bort sammen med emissionen fra biomassehallerne.

Ekstra næringsstoffer

Den ammoniak vi opsamler og fra renser, i Agri Airclean ved at tilsætte svovlsyre, anbefaler vi at lede til udkørselstankene for afgasse biomasse, da ammoniaken er bundet som ammoniumsulfat, det vil sige gødningsstof med kvælstof og svovl.

 

Fordele ved Agri AirClean i biogasanlæg

Effektiv luftrensning fra aflæsserhaller og biomassetanke, så du markant reducerer udledningen af skadelige gasser og nedfald af næringsstoffer.

Det fulde overblik over luftrensningsanlægget via Smartfarm online. Hele processen er automatisk, og du får en alarm ved et eventuelt driftssvigt.

Anlægget producerer NS-gødning af den frarensede ammoniak.

Du kommer i mål med kravene til reduktion af udledning af ammoniak og lugtbelastningen i forhold til naboer.

SMARTFARM

Det er nemt at holder overblikket over Agri AirClean via vores Smartfarm styresystem, som du for eksempel kan tilgå via din smartphone. Funktionen er fuldautomatisk og kræver derfor ikke manuel overvågning. Ved hjælp af PH- og konduktivitetsmåling sikrer systemet selv tilførsel af de korrekte mængder kemi samt aftapning af restprodukter/gødningsvand. Der er også overvågning af væskekredsløb og ventilator, og ved driftssvigt får du en alarm med det samme.

NS-gødning

Som en ekstra bonus, producerer anlægget NS-gødning af den frarensede ammoniak. 

Download:

Agri AirClean Biogas

Udfyld formularen og modtag en kopi af PDF’en i din indbakke.

Biogas_mockup

Bliv kontaktet

Udfyld formularen og bliv kontaktet vedr. din forespørgsel.

Skal vi ringe dig op?

Er du miljøkonsulent eller rådgiver? Ønsker du et opkald fra en af vores konsulenter? Udfyld formularen, så ringer vi dig op indenfor 48 timer.

Dit download
er på vej!

Tak for din interesse! Om lidt vil du modtage en mail med link til dit download. Der kan gå op til 10 min.