Vi her I Agrifarm er meget stolte af at være blevet tildelt 2 ⭐⭐for vores 0-Emission system til dette års Agromek

Vinder af 2 stjerner, Agromek 2022

 

0-Emission systemet – løser den “grønne omstilling” i Verden for husdyrproduktionen.

0-Emissions systemet er konceptet der i sin helhed bæredygtigt sikre den grønne omstilling i husdyrproduktionen. 0-emissions systemet reducerer væsentligt de 3 emissioner metan, ammoniak og lugt. Muligheden for tildeling af mere halm sikre dyrevelfærden. Det effektive gulvudsug sikre velfærd for både dyr og mennesker. O-Emission systemet opgraderer gyllens værdi, sænker markant CO2 belastningen fra husdyrproduktionen og bidrager positivt til landmands samlede økonomi.

 

Læs mere i vores folder her:

Agrifarm 0-Emissions koncept

Agrifarm 0-Emissions koncept

 

Ekspertbeskrivelse

En kombination af nyheder for at sænke emissioner af lugt og ammoniak fra stalden. Gyllen tages hurtigt ud af stalden med linespil, samtidig med at der efterlades få rester. Gyllen opsamles i præfabrikerede opsamlingstragte. Vakuumanlæg suger fra tragten, og sikrer at der kan transporteres gylle med højt tørstofindhold, og deraf fås en gylle med et højere gaspotentiale, og muligheden for at tildele mere halm ved grisene.

 

 

Kontakt

Vil du høre mere om 0-Emission systemet, kig da ind på vores stand L9286 på Agromek.

Hvis du ikke kan vente til Agromek, kontakt da Kim Albrecthsen på kal@agrifarm.dk eller 5373 5069