Har du et projekt vi kan hjælpe dig med?

Få en uforpligtende samtale
Download PDF

Agrifarm luftrensesystem

Forbedring af staldklimaet for dine køer kombineret med reduktion af staldens miljøbelastning muliggøres med den unikke teknik – Agrifarm luftrensesystem

Agrifarm luftskiftesystem
Som en naturlig del af vores staldkoncept til malkekvæg har vi udviklet og patenteret en unik teknik til opsamling af emission afgivet fra gyllekanalen – Agrifarm luftrensesystem. Agrifarm luftrensesystem fjerner op imod 90% af ammoniakdampene og mere end halvdelen af lugtstofferne ved hjælp af et ”lufttæppe” lige under spaltegulvet. Netop her er koncentrationen af ammoniak og lugt ekstra stor og derfor opsamles der en stor mængde emission med en relativ lille luftmængde.


Opsamling af ammoniak og lugtstoffer i gyllekanalen

Ventilation under sengebåse
Under sengebåsene er der indbygget luftkanaler, hvor der blæses og suges luft i begge sider af gyllekanalerne. Luften blæses på tværs af gyllekanalerne og der etableres et ”lufttæppe”. På denne måde opfanges ammoniak og lugtstoffer direkte ved kilden, så staldklimaet ikke belastes og udslippet til naturen begrænses, til gavn for dine køerne og for nærmiljøet omkring din bedrift.

Den bedste teknik på markedet
Luftrensesystemet er netop nu den bedste teknik på markedet til opsamling af ammoniak og lugtstoffer. Firmaet AgroTech har i 2010 gennemført et ”proof of concept” af systemet for at dokumentere luftrensesystemets høje effektivitet. Testen viser, at systemet generelt over året opfanger 75% ammoniak, men med et potentiale på helt op til 90%. Hele rapporten kan læses her.

Unik løsning der gavner din bundlinje
Når vi fjerner store mængder ammoniak og lugtstoffer fra din stald, minimerer du besætningens miljøbelastning. Det giver dig mulighed for at øge besætningsstørrelsen, eller samle bedriften på færre enheder med mulighed for at passe flere dyr med færre ansatte. Resultatet er at du øger bedriftens effektivitet og din bundlinje.

Bedre staldklima giver en bedre bundlinje
Mindre belastning med ammoniak i staldrummet betyder at yver- og klovsundheden forbedres mærkbart. Dine køer vil forventeligt kvittere for den bedre yver- og klovsundhed med højere ydelse og en mindre dyrlæge regning.

SmartFarm styresystem – automatisk og nemt
SmartFarm sikrer den overordnede styring, regulering og overvågning(SRO) af staldens hybrid ventilation, samt processen med luftrensesystemet og den evt. efterfølgende luftrenser.

Agrifarm Luftrensesystem

SPØRGSMÅL

FORNAVN *
EFTERNAVN *
EMAIL ADRESSE *
TELEFONNUMMER

EMNE

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

[recaptcha]

Samarbejdspartnere