Ekspertbeskrivelse

En kombination af nyheder for at sænke emissioner af lugt og ammoniak fra stalden. Gyllen tages hurtigt ud af stalden med linespil, samtidig med at der efterlades få rester. Gyllen opsamles i præfabrikerede opsamlingstragte. Vakuumanlæg suger fra tragten, og sikrer at der kan transporteres gylle med højt tørstofindhold, og deraf fås en gylle med et højere gaspotentiale, og muligheden for at tildele mere halm ved grisene.

 

Agrifarm_illustration

 

Kontakt

Vil du høre mere om 0-Emission systemet, kig da ind på vores stand L9286 på Agromek.

Hvis du ikke kan vente til Agromek, kontakt da Kim Albrecthsen på kal@agrifarm.dk eller 5373 5069

Kim Albrechtsen_Agrifarm