Agrifarms staldkoncept har vundet pris for bæredygtighed i Sverige

Agrifarms staldkoncept har vundet pris for bæredygtighed i Sverige

Dyrevelfærd, klima og miljø er tænkt sammen i Anders Gunnarsson konceptgriseproduktion, Hålbarhetsgrisen, i dansk staldsystem. For det vinder ”Halla Gård” svensk byggepris. Agrifarm har leveret staldkonceptet bag succesen. Vi er utrolig stolte over at være en del af dette, og ønsker Anders tillykke med den fornemme pris. Læs mere om Anders og hans konceptgris i nedenstående artikel.

Artikel skrevet den 30. oktober 2021 af Verdens Bedste Fødevarer

Svensk griseproducent vinder pris for bæredygtighed med dansk staldsystem

Hos den svenske femtegenerations griseproducent Anders Gunnarsson kan grisene komme udenfor. Deres proteinfoder er produceret på gården i Sverige, deres gylle ender i gårdens eget biogasanlæg, og deres prutter bliver filtreret, så ammoniakudslippet fra stalden minimeres.

For det koncept, Hålbarhetsgrisen, har ”Halla Gård”, som Anders Gunnarsson bedrift hedder, netop modtaget ”Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium” med begrundelsen:

”Hos Anders Gunnarsson på Halla Gård forenes en omsorg for dyrenes velbefindende og godt staldmiljø med en gennemtænkt løsning med egenproduceret foder og biogasproduktion, som gør gården mere end selvforsynende med el og varme. Et koncept som ikke giver afkald på produktivitet men bygger på velfungerende grise som vokser hurtigt og efterlader et minimalt klimaaftryk.”

Agrifarm-konceptstald-vinder-pris

Anders Gunnarsson er 5. generations landmand på Halla Gård i Sverige.

Agrifarms staldkoncept bag succesen

Selve stalddesignet er leveret af den danske virksomhed Agrifarm, som Anders Gunnarsson første gang hørte om i 2018.

– Anders havde en ide om at udvikle en konceptgris til svenske forbrugere i samarbejde med slagteriet HK Scan. Han hørte om vores staldkoncept gennem en lokal maskinforhandler, og da han havde set vores staldsystem fungere godt i Danmark på en af de varmeste dage i 2018 og hørt, hvad vi kunne reducere hans emmissioner med, var han på med det samme, siger produktchef Poul Erik Christensen, Agrifarm.

Han ønsker Anders Gunnarsson mange gange tillykke med prisen.

Vi er megastolte af at være en del af projektet ”Klimagrisen”. Det er visionært og en fuldt fortjent anerkendelse af Anders’ koncept fra ide til udførelse. Og det er selvfølgelig også for os en enerkendelse af, at Agrifarm´s staldkoncept passer helt perfekt til det Svenske marked og ikke mindst til klimavenlige løsninger indenfor stalde til griseproduktion, siger Poul Erik Christensen.

Se videoen om konceptgrisen her:

Fakta om stalden 
  • 3520 stipladser til en årlig produktion af ca. 14.800 slagtegrise
  • Hybridventilation – bedre staldklima med et mindre energiforbrug
  • Højtrykskøling – køling af stalden og blødning inden vask
  • Automatisk gylleudslusning
  • Gyllekøling sørger for varmen til stalden, hhv. gulvvarme og rumvarme
  • Brede gangarealer sikrer hurtig afvikling, når grise skal udleveres.
  • Læs mere om Anders´ koncept slagtesvinestald her
Hallagaard-Sverige
Halla Gård i Sverige

Skal vi ringe dig op?

Er du miljøkonsulent eller rådgiver? Ønsker du et opkald fra en af vores konsulenter? Udfyld formularen, så ringer vi dig op indenfor 48 timer.