Fremtidssikrede stalde & luftrensningsanlæg

Med Agrifarms konceptstald er du fremtidssikret med høj dyrevelfærd, et godt arbejdsmiljø og en sund totaløkonomi.

Vælg din branche

Tag på en virtuel tur rundt i Agrifarm konceptstald

Tag på en virtuel rundtur i 3D i en af vores konceptstalde. På denne virtuelle rundtur kan du ved selvsyn se hvordan vi sikrer høj dyrevelfærd, et godt arbejdsmiljø og en sund totaløkonomi.

Med Agrifarms staldkoncept får du bedre miljø, øger dyrevelfærden og mindsker energiforbruget. Agrifarms staldkoncept er udstyret med et nytænkende ventilationsprincip, hybridventilation, hvor teknologien kombinerer den naturlige ventilation med et gulvudsug, som i sidste ende gør, at man får en lavenergistald. 

Agri AirClean er det sikre valg til et fremtidssikret landbrug. Agri AirClean er markedets mest effektive luftrenser til
reduktion af ammoniak- og lugtemissioner i alle staldtyper. Agri AirClean luftrensningssystemet er tilmed en unik løsning til biogasanlæg og -tanke.

Fuldautomatisk gylleudslusning til forbedring af dit staldmiljø. Der spares tid og skabes bedre arbejdsmiljø omkring en tung arbejdsopgave. Systemet er særligt velegnet, hvor der er valgt hyppig udslusning
af gyllen som miljøtiltag. Leveres gyllen til biogas, sikres der med AgriManure en bedre råvare til biogasanlægget,
højere metanindhold og reduceret udledning af CO2 ækvivalenter. 

Bag om Agrifarm

Vi bygger Agrifarm Konceptstalde og Agri AirClean luftrensere med den nyeste teknologi, der bidrager til fremtidssikring af din virksomhed. 

Klik ind på vores “Om os” side for at se en tidslinje over nogle af Agrifarms milepæle.

Vores kunder siger

Skal vi ringe dig op?

Er du miljøkonsulent eller rådgiver? Ønsker du et opkald fra en af vores konsulenter? Udfyld formularen, så ringer vi dig op indenfor 48 timer.